ISO 9001 Kvalitetsstyringssystem

ISO 9001 Kvalitetsstyringssystem

Kvalitetsstyringssystem ihht. ISO 9001 standard

Et kvalitetsstyringssystem og en ISO 9001 sertifisering er en investering for bedriften som gir grunnlag for systematisk forbedring og styring med de ulike prosessene i bedriften, og sikrer leveranser til kunder og kundetilfredshet. Mange kunder og bransjer i dag krever at bedrifter er ISO sertifisert, slik at de igjen har trygghet for at  leveranse, tjenester og produksjon er tilstrekkelig kvalitetssikret og under kontrolll.

Vi bistår bedrifter med kompetanse og ressurser gjennom hele ISO sertifiseringsprosjektet. Ved bruk av en prosjektplan sikrer vi en effektiv gjennomføring og implementering i bedriften. Vi har bistått en rekke bedrifter siste 5 år med gjennomføring av ISO prosjekt

Kort om krav og innhold i en ISO 9001 sertifisering

ISO 9001 gir en rekke krav i forhold til hva som inngår i et effektivt kvalitetssystem. Kundekrav og kontinuerlig forbedring er sentrale element i et kvalitetssystem. 

Et kvalitetsystem skal omfatte en Kvalitetshåndbok som beskriver systemet, inkludert hovedprosesser og støtteprosesser i bedriften. Videre skal en rekke dokumenter og registreringer være under kontroll og definert. Bedriften skal ha et avviksystem som er et sentralt verktøy for kontinerlig forbedring.

En hovedmålsetting for kvalitetsstyringssystemet er å sikre at:

 • Bedriftens policyer og prinsipper er en integrert del i alle aktiviteter
 • Bedriften gjennomfører  aktiviteter i samsvar med interne og eksterne krav, standarder og regelverk
 • Bedriften leverer produkter og tjenester som kjennetegnes ved høy kvalitet
 • Bedriften følger opp leverandører og samarbeidspartnere for å sikre at krav og retningslinjer er ivaretatt
 • Sikrer kontinuerlig forbedring, læring og utvikling
 • Konkurransefortrinn og det å være en foretrukket leverandør
 • Kvalifisere seg til ulike anbudsprosesser
 • En ISO 9001:2008/ISO 9001:2015 sertifisert bedrift skal ha et effektivt system for forbedring og utvikling.
 • Send oss en melding

  Skriv inn koden fra bildet:

  Hva står i bildet?