Nylig ansatt Harald Innbjør

Velkommen til vår nye kollega, Harald Innbjør som hadde sin første dag hos oss i dag. Han skal inngå i vårt revisjonsteam, være kursholder og videreutvikle vår kurssatsing og e-læringsskoler for våre kunder. Harald har flere års erfaring som direktør KHMS i Nexans, og er lærebokforfatter og høyskolelektor på NTNU. Han vil kombinere jobb hos WBU sammen med å være programansvarlig for NTNU studie, Operativ Lederskap.  Vi gleder oss til å jobbe sammen med Harald i mange spennende kundeoppdrag fremover!

Nytt år og nye prosjekt!

Nytt godt år og nye prosjekt!  Har dere behov for å oppdatere bedriftens styringssystemet? - med kartlegging av prosesser og tilhørende prosedyrer mm.  Da er det en god løsning og bra med hjelp fra en ekstern rådgiver. Vi har god erfaring og kompetanse på prosesskartlegging og styringssystem, og hjelper dere gjerne med å få et oppdatert og effektiv styringssystem som er tilpasset bedriftens aktiviteter og prosesser. Ta kontakt om dette er interessant!  www.wbu.no

Eksamenstider

Eksamenstider- en stor bunke prosjektoppgaver på Internship studiet @handelshøyskolen BI. Studendene har vært i praksis i ulike bedrifter og skriver om faglige problemstillinger og løsninger. Detet er et godt og lærerikt studie der studentene virkelig får prøvd seg i arbeidslivet med en faglig tilnærming. Neste uke er det muntlig eksamen, men før det skal det leses, evalueres og karaktersettes.

Interne revisjoner for kommuner

Vi tilbyr intern revisjoner for kommuner.  Forbedringsarbeid og intern kontroll i kommuner er viktig. Her er vi sammen med ansatte i Østre Toten kommune , Avd. helse, som skal læres opp i intern revisjonsmetodikk og deltar som observatører når vi gjennomfører kvalitetsrevisjoner. Intern revisjon er et viktig ledelsesverktøy for å sikte kvalitet og forbedring i helsetjenestene. Vi, Anette Hannestad og Siv Wergeland er klar for flere oppdrag i kommuner - kurs og opplæring i intern revisjoner og utføring av revisjoner.

Oppdateringskurs for revisjonsledere 25 oktober!

Vi holder oppdateringskurs for revisjonsledere 25 oktober! Dette spennende kurset er spesielt tilrettelagt for erfaringsutveksling og dialog rundt «beste praksis» for ledelsessystem for kvalitet. Den nye ISO standarden skal bidra til et mer risikobasert styringssystem der strategi, målstyring og forretningsutvikling er sentralt. Kurset er en kombinasjon av forelesning, gruppeoppgaver, og diskusjoner. Deltakerne vil få god innføring i kravene i den nye ISO-standarden, og hvordan disse på en praktisk måte kan tilpasses til og verifiseres i egen bedrift, blant annet ved bruk av interne revisjoner. Kurset har et praktisk fokus med aktiv bruk av relevante eksempler, dialog og gruppeoppgaver. Kurset er godkjent av Norsk Sertifisering og er en del av kravene for fornyelse av sertifikatet for QA (kvalitetsrevisor) og QLA (revisjonsleder kvalitet). Dette kurset er også godkjent som en del av faglig oppdatering i forbindelse med fornyelse av ditt sertifikat.  For påmelding eller mer informasjon: https://lnkd.in/eY7WBbb