Kursbeskrivelse

Kurset vil gi deg innsikt i hvordan man gjennomfører en gransking. Formålet med en gransking er å avdekke de eventuelle mangler og feil som har forårsaket en uønsket hendelse. Dette skal gi grunnlag for proaktiv og forebyggende tiltak der en tar lærdom av hendelsen, og unngår lignende hendelser. Kurset vil gi en innføring i ulike metoder for å gjennomføre en granskning.

Kursbeskrivelse
Kurset er basert på prinsipper i veiledning, Samarbeid for sikkerhet: Bestepraksis for
undersøkelser og granskning av HMS-hendelser.

Årsaksanalyse vil bli belyst med bruk av ulike metoder som MTO, Tap-årsaksmodell, 5
Hvorfor og STEP. Vi vil gjennomgå alle stegene fra etablering av granskingsgruppe,
rekonstruksjon av hendelsesforløp og klargjøring av fakta til analysearbeid og
utarbeidelse av granskingsrapport.

Mål for kurset

Kurset gir deg kunnskap om:

  • hvordan man skal bruke ulike metoder for gjennomføring av en granskning.
  • bli kjent med formål med granskning og når en granskning bør initieres
  • Årsak til hendelser
  • Barrierer
  • Tap-årsaksmodell, direkte og bakenforliggende årsaker
  • MTO-modell og STEP analyse
  • Bruk av enkle granskningsverktøy og visualisering av hendelsen

Hvem er kurset for?
Ledere, HMS- og kvalitetsansvarlige i bedrifter fra alle bransjer.

Påmelding / bestilling
Dette kurset kan leveres som internkurs. Ta gjerne kontakt for pris.