Kursbeskrivelse

Kurset vil gi deg innsikt i hvordan man etablerer en beredskapsledergruppe som skal håndtere en uønskede hendelse på best mulig måte. Roller i beredskapsledelsen gjennomgås som beredskapslederrollen, mediakontakt, pårørendekontakt, informasjonsansvarlig/loggfører og skadestedskontakt.

Praktisk øvelse på valgt hendelses-scenario inngår i øvelsen der deltagerne får øvd på de ulike rollene i praksis. Kurset er basert på prinsipper i pro-aktiv ledelse av en hendelse.

Kurset har følgende hovedområder:

  • Hvilke ulike uønskede hendelser kan oppstå
  • Sammensetning av beredskapsledergruppe
  • Pro-aktiv ledelse og førstemøte
  • Ulike nivå og roller i beredskapsledelse
  • Ansvar og oppgaver
  • Kommunikasjon internt og eksternt
  • Pårørendehåndtering

Mål for kurset
Kurset gir deg kunnskap om hvordan man skal håndtere en hendelse og ulike roller i beredskapsledelse.

Hvem er kurset for?
Ledere og beredskapsledergruppen, Risk- og kvalitetsansvarlige i bedrifter fra alle bransjer.

Påmelding / bestilling
Dette kurset kan leveres som internkurs. Kurset inneholder normalt en teoridel, og en praktisk øvelse som de 2 (Table Top øvelse).

Ta gjerne kontakt for pris.