Kursbeskrivelse

Et viktig verktøy for å tilfredsstille krav til styring av helse, miljø og sikkerhet (HMS) er et styringssystem for arbeidsmiljø. Standarden «NS-EN ISO 45001 Styringssystem for arbeidsmiljø», som erstatter OHSAS 18001, er bygget på samme overordnede struktur som ISO 9001 og 14001. Kurset er praktisk rettet, med blanding av teori og praktiske gruppeoppgaver.

Kurset tar for seg temaer som Beredskap, interesseparter og risiko, viktige nye elementer i standarden samt måten å implementere disse i egen bedrift.

 
 

Kurset er praktisk rettet, med blanding av teori og praktiske gruppeoppgaver. Vi legger vekt på viktige nye elementer i standarden samt måten å implementere disse i egen bedrift.

Tema for kurset vil være:

  • NS-ISO 45001 – nye krav og endringer
  • Implementering av et ledelsessystem for arbeidsmiljø i egen bedrift.
  • Risikobasert tilnærming, risikovurderinger og -analyser
  • Hvordan lykkes med etablering av et godt system for styring av arbeidsmiljø

Undervisningen baserer seg på en kombinasjon av forelesning, gruppeoppgaver, og
diskusjoner.

Mål for kurset

Etter endt kurs skal deltagerne ha økt forståelse for kravene i ISO 45001. Kurset vil gi innspill og tips på implementering- og verifisering av kravene i egen bedrift, og kursdeltakere vil få nyttige råd og praktiske eksempler for å få dette til.

Hvem er kurset for?

Kurset egner seg godt for ledere, kvalitets- og, HMS ansvarlige og personell med spesiell
ansvar for etablering og oppfølging av helse, miljø og sikkerhet i bedriften.

Påmelding / bestilling

Dette kurset kan leveres som internkurs. Ta gjerne kontakt for pris.

Vi leverer også åpne kurs gjennom Standard Norge.