Kursbeskrivelse

Å arbeide med systematisk kvalitetsforbedring i henhold til krav i ISO 9001:2015 sikrer en struktur som ivaretar krav i norske helselover og forskrifter. Metodikken stiller krav til kontroll og styring med kvaliteten på både kliniske og administrative prosesser. Noe som også inkluderer samhandlingen mellom pasient og helsetjenesten. Sentrale elementer i forskrift for ledelse og kvalitetsforbedring vil gjennomgås.

Kvalitetsprinsipper og tankegangen bak forbedringshjulet (PDCA) vil inngå som en sentral del av denne
undervisningen. Videre vil det blir fokus på krav til kontroll og styring av prosesser, gjennomføring av ledelsens gjennomgåelse og interne revisjoner.

Kurset tar for seg følgende emner:

 • Kvalitetskrav i ny forskrift for ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten
 • Kontekstbeskrivelse (rammevilkår) og interessenter
 • Lederens rolle og ansvar i det systematiske kvalitetsarbeidet
 • PDCA- forbedringssirkel
 • Kvalitetspolitikk, mål og forbedringsverktøy
 • Interne revisjoner og ledelsens gjennomgåelse
 • Risikobasert styring av prosesser

Mål for kurset

Kurset skal gi grunnleggende kunnskap om:

 • Hva er systematisk kvalitetsforbedring?
 • Hvorfor er kvalitetsforbedring et ledelsesansvar?
 • Hvordan legge til rette for systematisk kvalitetsforbedring?
 • Evaluering av aktiviteter og oppfølging av resultater
 • Krav til et styringssystem i henhold til ny kvalitetsforskrift og ISO 9001:2015

Hvem er kurset for?
Kurset egner seg for ledere med ansvar for helsetjenesten,
kvalitetsledere, fag- og systemansvarlig.

Påmelding / bestilling
Dette kurset kan leveres som internkurs. Ta gjerne kontakt for pris.

Vi leverer også åpne kurs gjennom Standard Norge.