HMS system

Alle virksomheter skal ha et HMS system som er basert på risikoforhold i virksomheten. Krav er beskrevet i Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften). Internkontroll og HMS system er del av kvalitetssikring og ledelsessystem, og kan gjerne inngå i et integrert ledelsessystem.

Vi har i en årrekke utarbeidet HMS system for være kunder, basert på aktuelle krav for bransjen og risikoforhold. HMS-arbeid skal dokumenteres skriftlig. Det skal gå klart fram når og hvordan ulike forhold risikovurderes og kontrolleres, og hvordan virksomheten forebygger, avdekker og rette opp feil. Dette er systematisk HMS-arbeid i praksis.

I et HMS system inngår:

 • Mål for helse, miljø og sikkerhet
 • Organisering av HMS arbeidet, ansvar og oppgaver innenfor HMS.
 • Kravgrunnlag og samsvarsvurdering
 • Risikokartlegging, metode og gjennomføring
 • HMS handlingsplaner
 • HMS rapportering, RUH og avviksbehandling
 • HMS gjennomgang og intern revisjoner
 • Kjemikaliehåndtering og stoffkartotek
 • HMS opplæring
 • Beredskap, varsling og innsats
 • Beredskapsledelse og håndtering av en hendelse
wergeland7.jpg

Interessert i en prat om HMS system tilpasset din bedrift?