Sertifikater

sertifikater-lagt-utover-Sertfikat-WBU-2016.png

Selskapet er sertifisert i henhold til ISO 9001:2015-standarden. Vi var det første selskapet som ble resertifisert i ISO 9001:2015 av KIWA TI.

Våre ansatte er sertifiserte revisjonsledere og risk-managere og har gyldige QMCe- eller IPC-sertifikater eller andre godkjenninger som revisjonsleder for DNV GL sertifiseringer.

Vi er pre-kvalifisert gjennom JQS og Sellihca ordningen som leverandør til henholdsvis O&G- og energibransjen.