Revisjon

Vi har spesialisert oss i gjennomføring av revisjoner, og har et godt team med sertifiserte revisjonsledere og revisorer med lang erfaring.

 • Internrevisjon
 • Leverandørrevisjon
 • ISM revisjon

Revisjonen utføres på bakgrunn av relevante eksterne krav som ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, aktuelle lover og regler. Etterlevelse og eget ledelsessystem er alltid inkludert i en revisjon. Revisjonens hovedformål er å se etter forbedringsområder og vurdere etterlevelse av krav.

Interne revisjoner er et av ledelsens viktigste verktøy i forbedringsarbeidet. Det er også et krav til gjennomføring av interne revisjoner i ISO standarder, ISM-koden og i HMS standarder.

Vårt revisjonsteam har flere års erfaring som sertifiseringsrevisorer for DNV GL innen ISO 9001 og ISO 14001 sertifiseringer for private, offentlige og helserelaterte virksomheter.

interessert i en prat om revisjon tilpasset din bedrift?


Våre referanser

 
 • EPIM
 • Gassco
 • Statnett
 • Beerenberg
 • Kystverket
 • Bybanen utvikling
 • Bergen Vann
 • Ross Offshore
 • Gexcon
 • Odfjell Drilling
 • Norled
 • Ross Offshore
 • Nova 24