Kursbeskrivelse

Kurset tar for seg hovedelementer som:

  • Regelverk, lover og forskrifter innen HMS
  • Arbeidsgivers plikter i HMS-arbeidet
  • Etterlevelse av krav i Internkontrollforskriften
  • Lederens rolle og ansvar i HMS arbeidet
  • Metoder og verktøy i HMS-arbeidet
  • Gevinst og nytte av godt HMS-arbeid
  • Inkluderende arbeidsliv, hvorfor og hvordan
  • Utvikling av en god HMS og bedriftskultur

Kursmateriell og kursbevis inngår i kurspris. Ta kontakt for tilbud.

Kurset gjennomføres som et halv- eller heldagskurs, og inneholder eksempler og øvelser. Kursdeltakerne får utlevert kursmappe og kursbevis.

Påmelding / bestilling
Dette kurset kan leveres som internkurs. Ta gjerne kontakt for pris.

Kurset kan også utvides til et eget bedriftsinternt HMS program for ledere, mellomleder
og vernetjeneste.