Websystem

Våre kunder erfarer at et web-basert system sikrer tilgjengelighet og gir et effektivt system som er aktivt i bruk. Web-system er for mange av våre kunder en del av det å møte fremtidige metoder og digitalisering. Vi bistår gjerne våre kunder med valg av system, utarbeiding av kravspesifikasjoner og innhenting av tilbud.

Wergeland Bedriftsutvikling har erfaring med en rekke web-baserte styringssystem, og vi kan bistå i alle typer styringssystem med oppbygging, implementering og tilpasninger.

Vi er superbrukere i en rekke system. Det er mange ulike leverandører av styringssystem, med ulike funksjonaliteter og moduler. Bedriften bør velge et brukervennligsystem som letter implementering og sikrer bruk blant ansatte.

Basis krav for et enkelt system er normalt at det dekker moduler som:

  • Dokumentstyring
  • Avviksbehandling
  • Kompetanse
  • Risikokartlegging
  • Prosessbeskrivelser

Interessert i en prat om Web-baserte styringssystem tilpasset din bedrift?