Kursbeskrivelse

Samfunnets forventinger til bærekraftig utvikling, transparens og ansvar har utviklet seg med stadig strengere lovgivning, økende press på miljøet på grunn av forurensning, ineffektiv bruk av ressurser, uegnet avfallshåndtering, klimaendringer, nedbryting av økosystemet og tap av biologisk mangfold.

Dette kurset gir en innføring i standarden med fokus på systematisk tilnærming til miljøforvaltning med temaer som miljøaspekter, miljømål, miljøprogram og suksessfaktorer for godt miljøarbeid.

Kursbeskrivelse

Kurset er praktisk rettet, med blanding av teori og praktiske oppgaver. Vi legger vekt på
viktige nye elementer i standarden samt måten å implementere disse i egen bedrift.
Tema for kurset vil være:

  • NS-EN ISO 14001:2015 – nye krav og endringer
  • Implementering av et ledelsessystem for miljø i egen bedrift.
  • Risikobasert tilnærming, risikovurderinger og miljøaspektanalyse
  • Beredskap
  • Miljøpolitikk, miljømål, ledelsens gjennomgåelse og kontinuerlig forbedring
  • Samsvarsforpliktelser
  • Hvordan lykkes med etablering av et godt system for styring av ytre miljø

Undervisningen baserer seg på en kombinasjon av forelesning, gruppeoppgaver, og
diskusjoner.

Mål for kurset
Etter endt kurs skal deltagerne ha økt forståelse for kravene i ISO 14001. Kurset vil gi
innspill og tips på implementering, og vi gi innsikt i sentrale verktøy for miljøledelse.

Hvem er kurset for?
Kurset egner seg godt for ledere, kvalitets- og, HMS ansvarlige og personell med spesiell
ansvar for etablering og oppfølging av miljøstyring i bedriften.

Påmelding / bestilling
Dette kurset kan leveres som internkurs. Ta gjerne kontakt for pris.

Vi leverer også åpne kurs gjennom Standard Norge.