Ledelsessystemer

Vi har spesialisert oss innenfor ledelsessystemer og vi ønsker å bidra med vår kompetanse i alle typer organisasjoner. Dersom dere har behov for en generell gjennomgang av systemet, eller dere ønsker råd relatert til strategiske beslutninger så stiller vi med faglig kunnskap og en unik verktøykasse.

ISO 9001 Ledelsessystemer for kvalitet

Ønsker du å implementere et ledelsessystem i samsvar med ISO 9001:2015 eller ønsker du oppgradere eller forbedre eksisterende system?

Vi skreddersyr et ledelsessystem tilpasset dine behov og vi kan blant annet bidra med følgende oppgaver:

 • Gjennomføre GAP analyse og utarbeide ISO 9001 prosjektplan
 • Utarbeidelse av KPI`er og handlingsplan
 • Kartlegging av kjerneprosesser, ledelsesprosesser og støtteprosesser
 • Utarbeidelse av risiko- og mulighetsregister
 • Kontekstbeskrivelse inkludert SWOT og interessentanalyse
 • Utarbeide stillingsbeskrivelser, kompetansematrise og opplæringsplan
 • Etablere avvikssystem
 • Utarbeide internt revisjonsprogram og bidra til gjennomføring
 • Forberede og gjennomføre ledelsens gjennomgåelse
wind

Interessert i en prat om ledelsessystem for kvalitet tilpasset din bedrift?


ISO 14001 Ledelsessystemer for miljø

Vi har dyktige miljørådgivere som kan hjelpe deg med å etablere eller oppgradere et ledelsessystem i samsvar med ISO 14001:2015.

Ved hjelp av vår verktøykasse og vår kompetanse så skreddersyr vi et ledelsessystem tilpasset dine behov og vi kan blant annet bidra med følgende oppgaver:

Interessert i en prat om ledelsessystem for miljø tilpasset din bedrift?

 • Kartlegging av kontekst
 • Kartlegging av interessenter
 • Kartlegging av miljøaspekt og vurdering av vesentlige miljøaspekter
 • Utarbeidelse av miljømål og miljøprogram
 • Prosessbeskrivelse
 • Oversikt lover og forskrifter
 • Samsvarsvurdering
 • Kompetansekrav og opplæring
 • Beredskapsplan ytre miljø
 • Risikovurdering
 • Ledelsens gjennomgåelse

wind

ISO 45001 Ledelsessystemer for Arbeidsmiljø

Vi har dyktige HMS rådgivere som kan hjelpe deg med å etablere eller oppgradere et ledelsessystem i samsvar med ISO 45001:2018.

Ved hjelp av vår verktøykasse og vår kompetanse så skreddersyr vi et ledelsessystem tilpasset dine behov og vi kan blant annet bidra med følgende oppgaver

Interessert i en prat om ledelsessystem for arbeidsmiljø tilpasset din bedrift?

 • Kartlegging av kontekst og interessenter
 • Risikokartlegging
 • Samsvarsmåling mot relevant regelverkskrav
 • Etablere sikkerhetsprosedyrer
 • Opplæring og kompetanseprogram
 • Beredskapsprosedyrer og øvelser
 • Granskningsprosedyre og gjennomføring av granskninger