Kursbeskrivelse

Intern revisjonskurs kan gjennomføres som hel- eller halvdagskurs, eller som en kompetanseheving i forkant av interne revisjoner, slik at bedriften får kompetanse på gjennomføring av revisjoner. Det er mulig å gjennomføre interne revisjoner med støtte fra
kursleder som er erfaren revisjonsleder.

  • Interne revisjoner på styringssystem etter krav i 9001, 14001, 45001
  • Prosessrevisjon – produksjonsprosess, tjenesteleveranse
  • Revisjon mot oppfyllelse av krav i kontrakter
  • HMS revisjoner

Undervisningen baserer seg på en kombinasjon av forelesning, gruppeoppgaver, og diskusjoner.

Mål for kurset
Etter endt kurs skal deltagerne ha økt forståelse for revisjonsteknikk. Kurset vil gi innspill og tips på implementering- og verifisering av revisjon programmer og revisjonsplaner i egen bedrift, og  kursdeltakere vil få nyttige råd og praktiske eksempler for å få dette til.

Hvem er kurset for?
Kurset egner seg godt for ledere, kvalitets- og, HMS ansvarlige og personell med spesiell ansvar for etablering og oppfølging av kvalitet, helse, miljø og sikkerhet i bedriften.

Påmelding / bestilling
Dette kurset kan leveres som internkurs. Ta gjerne kontakt for pris.

Vi leverer også åpne kurs gjennom Standard Norge.