Kursbeskrivelse

Dette kurset er spesielt tilrettelagt for erfaringsutveksling og dialog rundt «beste praksis» for ledelsessystem for kvalitet. Den nye ISO standarden skal bidra til et mer risikobasert styringssystem der strategi, målstyring og forretningsutvikling er sentralt. Kurset er en kombinasjon av forelesning, gruppeoppgaver, og diskusjoner.

Deltakerne vil få god innføring i kravene i den nye ISO-standarden, og hvordan disse på en praktisk måte kan tilpasses til og verifiseres i egen bedrift, blant annet ved bruk av interne revisjoner. Kurset har et praktisk fokus med aktiv bruk av relevante eksempler, dialog og gruppeoppgaver. 

Kurset er godkjent av Norsk Sertifisering og er en del av kravene for fornyelse av sertifikatet for QA (kvalitetsrevisor) og QLA (revisjonsleder kvalitet). Dette kurset er også godkjent som en del av faglig oppdatering i forbindelse med fornyelse av ditt sertifikat.

Mål for kurset
Etter endt kurs skal deltagerne ha økt forståelse for kravene i ISO 9001:2015. Kurset vil gi innspill og tips på implementering- og verifisering av kravene i egen bedrift, og kursdeltakere vil få nyttige råd og praktiske eksempler for å få dette til.

Hvem er kurset for?
Kurset egner seg godt for kvalitetsledere, (sertifiserte) revisjonsledere og de som har funksjoner i bedriften hvor kvalitetsstyring inngår som et krav. Kurset er godkjent som et QMCe oppdateringskurs- se krav for dette på www.norsksertifisering.no

Påmelding / bestilling
Dette kurset kan leveres som internkurs. Ta gjerne kontakt for pris.

Vi leverer også åpne kurs gjennom Standard Norge.