KHMS

 

Kvalitets policy

Wergeland Bedriftsutvikling (WBU) skal være en sentral aktør innen ledelsessystem, HMS- og kvalitetsstyring, risikostyring og kontinuerlig forbedring. WBU skal være en viktig bidragsyter til at kundene utvikler og forbedrer seg innen sitt systematiske ledelse og forbedringsarbeid.

Vi skal lytte til våre kunder for å forstå deres behov og utføre våre oppdrag i henhold til deres forventninger og krav. Gjennom vårt eget ledelsessystem som er ISO 9001 sertifisert, skal vi sikre en systematisk tilnærming og en kontinuerlig forbedring av våre prestasjoner, produkter og tjenester, i samsvar med krav.

Våre medarbeidere er vår viktigste ressurs og vi skal strebe etter faglig utvikling og kompetanseheving tilpasset markedet og våre kunders behov.


HMS Policy

WBU skal ha et godt og forsvarlig arbeidsmiljø for våre medarbeidere som sikrer en helsefremmende og meningsfull arbeidssituasjon.

Vi skal strebe etter en god HMS kultur og gjennomføre våre oppdrag uten skade og sykdom på medarbeidere, og med minst mulig miljømessig belastning.