Kursbeskrivelse

Få en innføring i kravene i ISO 9001:2015 Ledelsessystemer for kvalitet slik at du kan bygge opp, drifte og/eller vedlikeholde et kvalitetsledelsessystem for bedriften. NS-EN ISO 9001 - Systemer for kvalitetsstyring angir kravene til hva et kvalitetsstyringssystem bør inneholde. På kurset får du en innføring i standardens krav gjennom praktiske øvelser på sentrale elementer som kontekst, interesseparter og risikostyring.

 
 

Kurset tar for seg følgende emner:
• Sentrale prinsipper i kvalitetsledelse og krav til ledelsessystem
• Nye krav i ny standard
• Risikobasert styring, kontekstbeskrivelse og interessenter
• Lederens rolle og ansvar i det systematiske kvalitetsarbeidet
• Kvalitetspolitikk, mål og forbedringsverktøy
• Kontinuerlig forbedring
• Avvikssystem, interne revisjoner og ledelsens gjennomgåelse
• Risikostyring av prosesser mm

Mål for kurset

Etter kurset skal du ha kjennskap til kravene i ISO 9001:2015, hvilke metoder som benyttes for å etterleve disse og hvordan du sikrer god kvalitetsledelse og kontinuerlig forbedring.

Hvem er kurset for?
Kurset egner seg godt for ledere, kvalitetsledere og de som har funksjoner i bedriften hvor kvalitetsstyring inngår som et krav. Kurset passer også for de som har oppgaver i forbindelse med drift og vedlikehold av et kvalitetssystem i henhold til ISO 9001.

Påmelding / bestilling
Dette kurset kan leveres som internkurs. Ta gjerne kontakt for pris.

Vi leverer også åpne kurs gjennom Standard Norge.