Kursbeskrivelse

Intern revisjonskurs kan gjennomføres som hel- eller halvdagskurs, eller som en
kompetanseheving i forkant av interne revisjoner, slik at bedriften får kompetanse på
gjennomføring av revisjoner. Det er mulig å gjennomføre interne revisjoner med støtte fra
kursleder som er erfaren revisjonsleder.

  • Interne revisjoner på styringssystem og egne definerte krav, samt Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten
  • Revisjon basert på
  • Revisjon mot oppfyllelse av krav og pasientsikkerhet

Undervisningen baserer seg på en kombinasjon av forelesning, gruppeoppgaver, og
diskusjoner.

Mål for kurset
Etter endt kurs skal deltagerne ha økt forståelse for revisjonsteknikk. Kurset vil gi innspill
og tips på implementering- og verifisering av revisjon programmer og revisjonsplaner i
egen virksomhet, og kursdeltakere vil få nyttige råd og praktiske eksempler for å få dette
til.

Hvem er kurset for?
Kurset egner seg godt for ledere, kvalitets- og, HMS ansvarlige og personell med spesiell
ansvar for etablering og oppfølging av kvalitet, etterlevelse av krav og pasientsikkerhet.

Påmelding / bestilling
Dette kurset kan leveres som internkurs. Ta gjerne kontakt for pris.

Vi leverer også åpne kurs gjennom Standard Norge.