Ytre miljø

Miljøstyringssystem

Et ledelsessystem for miljø kan brukes av bedrifter for å forbedre sin miljøprestasjon. Organisasjoner som ønsker å håndtere sitt miljøansvar på en systematisk måte som bidrar til miljøsøylen i bærekraftsbegrepet etablerer gjerne et miljøstyringssystem, som kan sertifiseres etter ISO 14001 eller Miljøfyrtårn ordningen. Disse standardene hjelper en organisasjon å oppnå tiltenkt resultat av sitt ledelsessystem for miljø. Det er verdifullt for miljøet, organisasjonen selv og interessepartene.

Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn er et norsk, offentlig sertifikat, som tildeles bedrifter som har gjennomgått en miljøkartlegging og etterlever krav til en miljøvirksomhet.

wergeland3.jpg

Godkjent miljøkonsulent må bistå bedriften i miljøanalyse og dokumentere etterlevelse og resultat i en miljørapport. Denne miljørapporten gir grunnlag for sertifisering.

Miljøanalysen tar for seg følgende miljøtemaer:

 • Internkontroll HMS,
 • Arbeidsmiljø,
 • Energibruk,
 • Innkjøp og materialbruk
 • Avfalls- og utslippshåndtering
 • Transport og klimaregnskap.

Bedrifter går gjennom en miljøanalyse, sammen med miljøkonsulent, og kartlegger status og planlegger og iverksetter ulike miljø-og HMS-tiltak. Når krav til alle bransjer og aktuelle bransjekrav er tilfredsstillende imøtekommet, utarbeider miljøkonsulent miljørapport med nødvendig dokumentasjon. Sertifisør fra kommunen kommer deretter på et tilsynsbesøk, og basert på dette og miljørapporten blir bedriften godkjent som Miljøfyrtårn, forutsatt at alle krav er oppfylt.

Wergeland Bedriftsutvikling har godkjente miljøkonsulenter og har lang erfaring med utarbeidelse av miljøanalyser.

Noen av våre kunder innen miljøsertifisering:

 • Pettersson og Gjellesvik
 • Bergen vitensenter - Vil Vite
 • Clariant Oil Services Scandinavia AS
 • Fagbokforlaget AS
 • Encon AS
 • Stiftelsen Betanien
 • Bro og Tunnelselskapet
 • RadøyGruppen AS
 • Thunestvedt AS
 • Vangen Elektro AS
 • Nordnes Verksteder
 • Grieg Gaarden
 • Uni Research
 • Hordaland Idrettskrets.
 

Interessert i en prat om miljøsertifisering av din bedrift?