Våre Samarbeidspartnere

 
 

Handelshøyskolen BI

Handelshøyskolen BI er en selveiende stiftelse hvis formål ene og alene er undervisning og forskning. Skolen har campus i Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim. Handelshøyskolen BI er den eneste norske handelshøyskole med trippel internasjonal akkreditering. Wergeland Bedriftsutvikling og Handelshøyskolen BI har hatt en samarbeid i mange år.

Vi bidrar med kursutvikling og foreleser på en rekke HMS program som settes opp på de ulike campus. Vi har også vært sentral og medvirkende i etablering av masterprogrammet i Helse, Miljø og Sikkerhet som er et av de mest populære masterprogram siste årene. 

Mere om Handelshøyskolen BI: www.bi.no


Standard Norge/ Standard Online

Wergeland Bedriftsutvikling AS og Standard Online har hatt et samarbeid om leveranser av en rekke kurs siden 2016.

Standard Online er totalleverandør av standarder til hele det norske samfunn, til bedrifter og organisasjoner, offentlig forvaltning, skoler, universiteter og enkeltpersoner. Standard Online AS har mange års erfaring med kurs og konferanser og holder hvert år ca. 160 kurs fordelt på en rekke fagområder innenfor standardiseringen.

Mere om Standard Online/ Standard Norge på: www.standard.no


AHA­-Kvalitet

AHA-Kvalitet AS ble etablert av Anette Hannestad i juni 2008, og er lokalisert i Lillehammer.

Wergeland Bedriftsutvikling og AHA-kvalitet har hatt et samarbeid siden 2016. Sammen har vi utviklet kvalitetsledelses kurs for helse som leveres som interne kurs for kommuner og helseinstitusjoner, eller åpne kurs i regi av Standard.no.

Sammen med AHA-Kvalitet tilbyr vi intern revisjoner for helsesektoren, kurs i intern revisjoner og kvalitetsledelses kurs for ledere. Vi har sammen i 2017 og 2018 levert kurs og intern revisjoner til flere kommuner.

Mere om AHA-Kvalitet på: www.ahakvalitet.no