Våre Samarbeidspartnere

 
 

Handelshøyskolen BI

Handelshøyskolen BI er en selveiende stiftelse hvis formål ene og alene er undervisning og forskning. Skolen har campus i Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim. Handelshøyskolen BI er den eneste norske handelshøyskole med trippel internasjonal akkreditering. Wergeland Bedriftsutvikling og Handelshøyskolen BI har hatt en samarbeid i mange år.

Vi bidrar med kursutvikling og foreleser på en rekke HMS program som settes opp på de ulike campus. Vi har også vært sentral og medvirkende i etablering av masterprogrammet i Helse, Miljø og Sikkerhet som er et av de mest populære masterprogram siste årene. 

Mere om Handelshøyskolen BI: www.bi.no


BUS AS

BUS ble etablert 1991 og står for Bilforhandlernes Utviklings Senter. BUS leverer dataløsninger til bilforhandlere og verksteder. BUS har dataløsninger for PKK (BUSpek2), Lovpålagt kvalitetssikring og HMS (BUSkvalitet2) og innbyttetaksering (BUStakst2).

I 2017 inngikk BUS AS og Wergeland Bedriftsutvikling et samarbeid der vi bistår BUSKvalitet2 kunder med etablering og innhold i kvalitetssystem og oppfølging av kvalitet og HMS arbeid i virksomheten. 

BUSKvalitet2 er et godt verktøy som sikrer at krav og forbedringsarbeid blir ivaretatt og dokumentert. Vi bidrar gjerne til at dere får et systematisk og godt kvalitet og HMS arbeid i virksomheten, og at BUSKvalitet2 blir godt implementert som styringsverktøy og dokumentasjon.

Mere om BUS AS: www.bus.no


Veritech AS

Veritech er et Oslo basert selskap som ble etablert i 1999 av Magnus Robbestad.

Wergeland Bedriftsutvikling AS og Veritech har hatt et samarbeid siden 2017.

Veritech leverer bla system for E-læring innen ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 45001 og HMS, sikkerhetskurs. Kursene tilpasses bedriften og dekker krav til opplæring og dokumentasjon.

Mere om Veritech på: www.veritech.no


Standard Norge/ Standard Online

Wergeland Bedriftsutvikling AS og Standard Online har hatt et samarbeid om leveranser av en rekke kurs siden 2016.

Standard Online er totalleverandør av standarder til hele det norske samfunn, til bedrifter og organisasjoner, offentlig forvaltning, skoler, universiteter og enkeltpersoner. Standard Online AS har mange års erfaring med kurs og konferanser og holder hvert år ca. 160 kurs fordelt på en rekke fagområder innenfor standardiseringen.

Mere om Standard Online/ Standard Norge på: www.standard.no


NOSEFO

NOSEFO er ledende innen sikkerhet og beredskapsopplæring, og har kurs og sikkerhetssenter i Bergen, Tau og Stavanger. NOSEFO’s kurs er godkjent av Norsk Olje og Gass, Sjøfartsdirektoratet og alle selskaper på norsk sokkel.

Wergeland Bedriftsutvikling AS og NOSEFO har hatt et samarbeid i flere år. Sammen tilbyd vi bla ISM revisjoner for maritime kunder/rederi. Vi tilpasser også sammen ulike sikkerhet og beredskapskurs som skreddersys til kunder etter behov.

Mere om NOSEFP på: www.nosefo.no


AHA­-Kvalitet

AHA-Kvalitet AS ble etablert av Anette Hannestad i juni 2008, og er lokalisert i Lillehammer.

Wergeland Bedriftsutvikling og AHA-kvalitet har hatt et samarbeid siden 2016. Sammen har vi utviklet kvalitetsledelses kurs for helse som leveres som interne kurs for kommuner og helseinstitusjoner, eller åpne kurs i regi av Standard.no.

Sammen med AHA-Kvalitet tilbyr vi intern revisjoner for helsesektoren, kurs i intern revisjoner og kvalitetsledelses kurs for ledere. Vi har sammen i 2017 og 2018 levert kurs og intern revisjoner til flere kommuner.

Mere om AHA-Kvalitet på: www.ahakvalitet.no


Lean Communications

Lean Communications hjelper bedrifter i implementering av Lean-filosofien. De jobber både i privat og offentlig sektor, og har konsulenter som kommer fra lederstillinger i bransjer som industri, helse, bygg, anlegg, logistikk og olje og gass. I tillegg til rådgiving har Lean Communications kursvirksomhet med sertifisering i Lean Six Sigma, og andre kurs innen Lean.Lean Communications er lokaliser med hovedkontor i Oslo, og er samlokalisert med Wergeland Bedriftsutvikling på avdelingskontor i Bergen.

Mere om Lean Communications på: www.leancommunications.no