Kursbeskrivelse

Kurset er basert på prinsipper i de nye ISO-standardene for risikobasert tilnærming, og fokuserer på sentrale elementer innen HMS, forretning, økonomi, omdømme. Kurset gir en innføring i metodikken for risikostyring i ISO 31000; identifisering, analysering, evaluering og håndtering av risiko.

Vi jobber konkret med verktøy for å identifisere og håndtere risiko i bedriftens prosesser, og lærer om risikoelementer og risikoområder. Du blir kjent med hvordan risikostyring kan være et viktig verktøy i forbedringsarbeidet, og knytter dette mot kravene i ISO 9001:2015.

Kurset har følgende hovedområder:

  • Hva er risiko og risikobasert tilnærming?
  • Risikomodell etter ISO 31000
  • Risiko- og mulighetsperspektiv i kontekst, kommunikasjon og interessenter
  • Risikostyringsprosessen; identifisering, analyse, evaluering og håndtering av risiko
  • Risiko i bedriftens prosesser: styrings/ledelsesprosesser, kjerneprosesser og støtteprosesser
  • Risikoelementer og risikoområder
  • Ulike verktøy og metoder i risikostyring

Mål for kurset
Kurset gir deg kunnskap om hvordan man skal tenke helhetlig risiko i virksomheten, og hvordan du skal utøve risikostyring i virksomheten på ulike nivå og områder. Denne metodikken er dessuten også i tråd med krav i ISO 9001:2015 om risikobasert tilnærming.

Hvem er kurset for?
Ledere, Risk- og kvalitetsansvarlige i bedrifter fra alle bransjer.

Påmelding / bestilling
Dette kurset kan leveres som internkurs. Ta gjerne kontakt for pris.

Vi leverer også åpne kurs gjennom Standard Norge.