Kursbeskrivelse

Deltakerne vil få en grundig forståelse av revisjonsmetodikk og revisjonsprosess. Kurset
tar utgangspunkt i NS – EN ISO 19011:2011 som er en veiledende standard for revisjoner. Revisjonsmetodikken kan benyttes på alle typer revisjoner. Etter endt kurs skal deltagerne kunne planlegge, gjennomføre og følge opp et revisjonsprogram.

Kurset har et praktisk fokus med aktiv bruk av relevante eksempler og gruppeoppgaver. Revisjonskurset vil gi ytterligere kunnskap om system for kvalitetsstyring. Kurset er godkjent av Norsk Sertifisering. Deltagerne har etter endt kurs mulighet til å gjennomføre eksamen og sertifisering.

Gjennomføring
Undervisning 2 + 2 dager med oppsummering. Undervisningen baserer seg på en kombinasjon av forelesning, gruppeoppgaver, presentasjoner og diskusjoner. Eksamen settes opp separat og organiseres i samarbeid med Norsk Sertifisering. Aktuelle standarder må medbringes på kurset.

Krav til forkunnskap
Det er en fordel om deltagerne har gjennomført grunnkurs i kvalitetsledelse eller tilsvarende, og har kjennskap til ISO 9001.

Hvem er kurset for?
Kurset egner seg godt for ledere, kvalitets- og, HMS ansvarlige og personell med spesiell ansvar for etablering og oppfølging av kvalitet, helse, miljø og sikkerhet i bedriften, og som vil ha som mål å gjennomføre interne revisjoner som revisjonsleder.

Påmelding / bestilling
Dette kurset kan leveres som internkurs. Ta gjerne kontakt for pris.

Vi leverer også åpnekurs gjennom Standard Norge.