Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen handler om hvordan Wergeland Bedriftsutvikling samler inn og bruker personopplysninger.

Kontaktinformasjon

Hvis du har spørsmål eller kommentarer til denne erklæringen eller hvordan vi behandler personopplysninger, kan du kontakte oss på post@wbu.no 

 

1. Formålet med behandlingen

Det er frivillig for de som besøker vår internettside eller vår Facebookside å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å ta kontakt, registrere CV, kommentere innlegg osv. 

Vi vil bruke opplysningene om deg til noen av de følgende formålene:

·         Bruk av e-postadresser og postadresser til utsending av nyheter informasjon og annet materiell via andre kanaler.

·         Gi deg informasjon om vår bedrift og om oppdrag som vi har utført.

·         Gi deg informasjon om våre tjenester som kurs, innleie av HMSK-Rådgivere, workshops etc.

·         Vurdere deg som aktuell kandidat for ledige stillinger dersom du melder din interesse.

·         For statistikkinnhenting, -aggregering og administrasjon av nettsidene og tjenestene: Informasjon innhentes av Google Analytics og vil gi oss generell informasjon om de som besøker internett siden vår.

2. Hvilke opplysninger behandles?

Vi behandler både personlig identifiserbar informasjon, og ikke-personlig identifiserbar informasjon om deg. Personlig identifiserbar informasjon er opplysninger som identifiserer deg som enkeltperson (navn, firma). Ikke personlig identifiserbar informasjon er informasjon og andre opplysninger som ikke avslører din personlige identitet.

Vi samler inn følgende informasjon:

·         Hvis du retter en henvendelse til oss via våre nettsider, for eksempel sender oss en e-post, vil relevante opplysninger kunne bli lagret, for eksempel navn og e-postadresse.

·         Når du besøker våre nettsider, registreres din IP-adresse automatisk. Vi knytter ikke denne opplysningen direkte til deg som bruker. Opplysningene kan bli brukt til å administrere, forbedre og vedlikeholde internettsiden vår. Eksempler på hva statistikken gir svar på er: hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, søkeord, hvilke nettsider brukerne kommer fra og hvilke nettleser som benyttes. Det gjør det mulig for oss å utarbeide stadig bedre og mer brukervennlige nettsider. Se mer om webanalyse og cookies nedenfor.

3. Webanalyse og cookies

Vi samler inn og behandler også avidentifiserte opplysninger om besøkende på wbu.no. Vi kan bruke vanlige Internett-teknologier, blant annet Google Analytics for å samle informasjon om brukerne slik at vi til enhver tid kan tilrettelegge for best mulig funksjonalitet og videreutvikle informasjonstilbudet på nettsiden. Denne informasjonen hentes fra datamaskinens nettleser og kan omfatte IP-adresse, operativsystem, nettleserprogramvare (for eksempel ”Microsoft Internet Explorer”), skjermoppløsning og avsendernettside. 

“Cookies” er små informasjonkapsler (tekstfiler) som nettsiden spør nettleseren din om å lagre på datamaskinen eller den mobile enheten. Dette gjør at nettsiden kan huske handlingene eller preferansene dine over tid.

De fleste nettlesere aksepterer automatisk cookies. Du kan alltid velge å ikke akseptere en informasjonskapsel ved å endre datamaskinens innstillinger til å avvise “cookie” eller til at du må godkjenne en “cookie”, men dette kan begrense utvalget av funksjonene som er tilgjengelige. Innstillingen er å forstå som et samtykke dersom den er slik at brukeren uttrykker aksept for bruk av cookies. Dette gjelder også dersom nettleseren er forhåndsinnstilt for aksept. 

Hvis du ikke ønsker at vi skal samle inn anonyme data fra deg, så kan du melde deg av denne innsamlingen på Google Analytics eller ved å endre sikkerhetsinnstillingene på din datamaskin. Les mer om reservasjon mot Google Analytics-registrering.

4. Personopplysninger om mindreårige

Vi innhenter ikke opplysninger om alder og behandler ikke bevisst opplysninger om barn under 15 år.

5. Det rettslige grunnlaget for behandlingen

Det er frivillig for de som besøker nettsiden å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som registrere CV, kontakte oss osv. Behandlingsgrunnlaget er i disse tilfellene samtykke fra- eller avtale med deg, med mindre noe annet er spesifisert.

6. Tilgang til informasjonen

For å sikre oss at behandlingen av opplysninger hos oss skjer på en sikker måte, er det kun spesielt godkjente personer i vårt selskap som har tilgang til informasjonen du gir oss. Antallet ansatte med slik godkjenning er begrenset. Tilgangen til informasjon er sikret med tilgangskontrollmekanismer. 

Vi vil ikke avsløre, selge, distribuere, leie ut, lisensiere, dele eller videresende opplysninger eller personlig informasjon til noen tredjepart andre enn de som har avtale og leverer IT-tjenester til oss, med mindre vi har et uttrykkelig samtykke fra deg til det. 

7. Direkte markedsføring

Det er frivillig å følge WBU på facebook. Innleggene inneholder aktuell informasjon om Wergeland Bedriftsutvikling, men kan også inneholde informasjon om produkter og tjenester fra våre kunder og leverandører. Innleggene legges ut med ulik frekvens. Du kan når som helst avslutte å følge oss.

8. Databehandlere og overføring av opplysninger til utlandet

Vi har inngått avtale med følgende databehandlere: 

·         Fagbokforlaget (lagring av data)

·         Argonville Media / Squarespace (nettsidene)

9. Hvordan sikrer vi opplysningene?

Vi har etablert regler og rutiner for beskyttelse av personopplysninger og personvern. 

Hvis vi behandler «ikke personlig identifiserbare opplysninger» kombinert med «personlig identifiserbare opplysninger» (for eksempel ditt navn kombinert med geografisk beliggenhet) vil den samlede informasjonen behandles som personlig identifiserbare opplysninger. Hvis vi innhenter eller formidler sensitive personopplysninger, bruker vi anerkjente metoder for å beskytte informasjonen. 

Dersom vi formidler dine personopplysninger til en tredjepart, vil vi forsikre oss om at det finnes ordninger og avtaler som sikrer opplysningene og forhindre at tredjeparten bruker personopplysningene til andre formål enn det som er avtalt. 

Vi skal bruke alle rimelige forsiktighetsregler for å påse at våre medarbeidere, databehandlere og tredjeparter som har tilgang til opplysninger om deg, har adekvat informasjon for å sikre at de bare behandler disse opplysningene i samsvar med denne erklæringen og våre forpliktelser etter personvernlovgivningen. 

10. Dine rettigheter

Alle personer som spør, har rett til informasjon om hvordan personopplysninger behandles i en virksomhet etter personopplysningslovens § 18, 1. ledd. Vi har gitt informasjonen i denne erklæringen. 

Hvis vi behandler personopplysninger om deg, har du rett til innsyn i egne opplysninger.  Dersom personopplysningene er uriktige, ufullstendige eller det ikke er adgang til å behandle dem, kan du også be oss rette opplysningene. Se kontaktopplysninger innledningsvis i erklæringen.

Vi behandler og lagrer ikke opplysninger om deg lenger enn nødvendig for det tiltenkte formålet eller for det som kreves i henhold til inngåtte avtaler og ikke utover lovens rammer. Vi sletter personopplysninger når en bruker gir beskjed om at han/hun ikke lenger ønsker å benytte tjenesten.  

11. Håndhevelse av denne personvernerklæringen

Vi kan benytte opplysningene som vi samler om deg når vi har grunn til å tro at det er nødvendig å identifisere, kontakte, eller ta rettslige skritt mot personer eller selskaper som kan skade deg, oss, eller andre. Vi kan også avsløre din informasjon når vi mener loven krever det.

12. Samtykke

Denne Personvernerklæringen gjelder for alle brukere av våre nettsider. Vi krever at brukere aksepterer å overholde erklæringen som en del av vår relasjon. 

Ved å bruke våre nettsider aksepterer du at dine personopplysninger kan behandles i samsvar med denne Personvernerklæringen, herunder overføres til databehandlere og tredjeparter som beskrevet i erklæringen. 

Vi er underlagt norsk lov. Du samtykker i at eventuelle tvister skal behandles av domstol i samsvar med lovene i Norge, med mindre annet følger av preseptorisk lokal rett.

13. Endringer i erklæringen

Vi forbeholder oss retten til å endre eller oppdatere Personvernerklæringen. Alle endringer er gjeldene fra de legges ut, og vil omfatte informasjon samlet inn fra den datoen så vel som eksisterende informasjon oppbevart av Wergeland Bedriftsutvikling. Du kan finne ut når disse retningslinjene sist ble revidert ved å se “Sist oppdatert” nederst på denne siden.

Sist oppdatert: 27.05.2018