Vi har gjennomført vårt første helsekurs!

Kvalitetsledelse i helsetjenesten er viktig! Denne uken har vi gjennomført vårt første helsekurs i Oslo, kurs i kvalitetsledelse for helsetjenesten i samarbeid med Standard Norge og Standard Online. I 2017 kom en ny forskrift for kvalitetsforbedring i helsetjenesten som baserer seg på sentrale ledelsesprinsipp og kvalitetsmetodikk i ISO 9001. Hyggelig å dele på vår kunnskap ( Anette Hannestad og Siv Wergeland ) om kvalitetsledelse og sentrale verktøy, for ledere og kvalitetsansvarlige i helsesektor. Nye kurs kommer, for dette er nyttig og viktig for helseledere, og kurset ble godt mottatt og evaluert.