Interne revisjoner for kommuner

Vi tilbyr intern revisjoner for kommuner.  Forbedringsarbeid og intern kontroll i kommuner er viktig. Her er vi sammen med ansatte i Østre Toten kommune , Avd. helse, som skal læres opp i intern revisjonsmetodikk og deltar som observatører når vi gjennomfører kvalitetsrevisjoner. Intern revisjon er et viktig ledelsesverktøy for å sikte kvalitet og forbedring i helsetjenestene. Vi, Anette Hannestad og Siv Wergeland er klar for flere oppdrag i kommuner - kurs og opplæring i intern revisjoner og utføring av revisjoner.