Prosessledelse for bedre styring

Prosesskartlegging er en nyttig øvelse for mange virksomheter. I en slik kartlegging gjøres en visualisering av aktivitetene og flyten i kjerneprosessene. Neste steg er å vurdere om prosessen og flyten fungerer, og hvor det ikke fungerer og hva som kan forbedres. Prosesser som ikke fungerer fører ofte til tap, misfornøyde kunder og dyre løsninger. Da er det en god ting å få avdekket dette i prosesskartlegging og diskutere løsninger og forbedringer. Vår erfaringer er at involverte i en prosesskartlegging vet hvor det «knirker», men de trenger litt hjelp til å se løsninger og justeringer. Nye ISO standarder har krav til beskrivelse av prosesser og vurdering av risiko og muligheter. Det er gode grunner for dette kravet. Det er nyttig og viktig del av forbedringsarbeidet som skal sikre kunder gode leveranser.