Siv_nytt.jpg

Siv Wergeland
Daglig leder/kvalitet- og HMS rådgiver - SALG

Master of Management

Siv etablerte WBU i 2008. Hun har lang praktisk erfaring innen kvalitetsledelse, risikostyring og ledelsessystem, og er en erfaren revisjonsleder som utfører revisjoner i mange typer bransjer som O&G, maritim, offentlig- og helsesektor. Siv har flere års erfaring som sertifiseringsrevisor for DNG GL på ISO 9001. Hun har utarbeidet en rekke kurs innen kvalitetsledelse og HMS.

Siv har i en årrekke vært foreleser og ekstern sensor for Handelshøyskolen BI, er foreleser og har vært medvirkende i etablering av masterprogrammet i HMS. Siv har en master i strategi og ledelse, og har flere års leder-, grunder- og styreerfaring. Hun har grunnutdanning som sykepleier, er bedriftsøkonom, og har også utdanning innen risikostyring, HMS og arbeidspsykologi.

E-post: siv.wergeland@wbu.no
Tlf: 948 72 009


Espen Lidseth.jpg

ESPEN LINDSETH - leder Wbu oslo kontor
kvalitet- og HMS rådgiver, revisjonsleder, kursleder - SALG

Espen er vår leder på Oslo kontoret, og er en erfaren kursleder og revisjonsleder. Han har mange års erfaring fra DNV GL som revisjonsleder og er spesialist innen ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 og ISO 22000 (matsikkerhet).

 Espen har siste årene vært kvalitetsleder i Tine ASA der han har bygget opp et nytt prosessbasert ledelsessystem. Han er utdannet maskiningeniør, næringsmiddelteknologi og bedriftsøkonomi og har bred erfaring fra en rekke bransjer, offentlige, helse og private industrivirksomheter. Ledelse, forbedring og styring av prosesser er hans spesialfelt.

E-post: espen.lindseth@wbu.no

Tlf: 911 36 220


BERGEN KONTOR - KANALVEIEN 51, MINDE

lite_Brakstad.jpg

Kjersti Brakstad
kvalitet- og HMS rådgiver/Ingeniør

Kjersti har lang og allsidig erfaring fra praktisk kvalitet- og HMS ledelse i ulike bransjer, og i både lokale og internasjonale bedrifter. Hun er spesialist innen miljøstyring, og har i mange år vært sertifiseringsrevisor innen ISO 14001 og ISO 45001/OHSAS 18001 for DNV GL.

Hun er spesialist i prosesskartlegging og bygging av bedriftstilpassede styringssystemer. Kjersti har bistått en rekke kunder med å oppdatere eller etablere styringssystemer og gjennomføring av ISO sertifisering.

Kjersti er utdannet ingeniør fra Bergen Ingeniørhøgskole med praktisk rettet hovedoppgave innen kvalitetssikring.

E-post: kjersti.brakstad@wbu.no
Tlf: 952 13 789


lite_Garlimo2.jpg

Bjørn Garlimo
kvalitet- og HMS rådgiver

Bjørn har solid erfaring innen miljø- og kvalitetsarbeid, inkludert LEAN Thinking. Han er en erfaren kursholder innen HMS og sikkerhet, beredskap og kvalitetsledelse. Bjørn har mange års erfaring som kvalitet- og miljøleder i internasjonal stålindustri og europeisk miljøarbeid.

Han er en erfaren revisjonsleder og utfører revisjoner i inn- og utland. Bjørn har universitetsutdannelse og har en Can. Magister grad.

E-post: bjorn.garlimo@wbu.no
Tlf: 930 63 452


Kathinka_Pettersen_207.jpg

Kathinka Pettersen
Kvalitet og HMSrådgiver, kursholder

Kathinka har flere års erfaring som KHMS leder i industriell produksjon og olje og gass. Hun er en erfaren kursholder, og ansvarlig for vår kursportefølje. Kathinka har utviklet og holdt en rekke kurs siste år, som har fått svært gode tilbakemeldinger.

Kathinka har bistått mange av våre kunder med etablering av ledelsessystem i ulike løsninger, og har hjulpet en rekke bedrifter i med å bli ISO 9001 og ISO 14001 sertifisert. Hun har spisskompetanse på prosesskartlegging. Kathinka har en administrasjon og økonomiutdanning fra Nederland og er sertifisert revisjonsleder.

E-post: kathinka.pettersen@wbu.no

Tlf: 918 81 238


Thomas-close.png

Thomas rådlund
Kvalitet og HMSrådgiver

Thomas har en lang og variert bakgrunn fra Sjøforsvaret, hvor de fleste årene var innen navigasjon ombord på fartøy. Det siste året jobbet han blant annet med planlegging, systematisering og tilrettelegging av ISM-koden i Fregattvåpenet. Etter dette har han vært HMS-og kvalitetsleder i PSW Group AS, og de siste seks årene vært daglig leder i ProEM AS.

Thomas er utdannet som offiser gjennom Sjøkrigsskolen innen ledelse, med fordypning i nautiske fag. Med sin maritime bakgrunn vil Thomas styrke vårt O&G leverandørindustri og maritim virksomhet.

E-post: thomas.raadlund@wbu.no

Tlf: 970 60 653


Bilde Preben Harlo  portrett.PNG

Preben harlo
kvalitet og HMSrådgiver

Preben har lang erfaring med KHMS, risiko og sikkerhetsarbeid fra Olje og Gass sektoren. Han har arbeidet både onshore og offshore som KHMS leder i ulike prosjekter. Preben er utdannet ingeniør, med spesialfelt innen sikkerhet og HMS.

Han er en erfaren revisjonsleder med spisskompetanse innen ISM revisjoner og kvalitetsrevisjoner.

Preben er deltidsansatt og kombinerer jobb i WBU med sin offshore HMS stilling på borerigg.

E-post: preben.harlo@wbu.no

Tlf: 482 88 880


IMG_5300-2.jpg

Harald Innbjør
Kvalitet- og HMS rådgiver

Harald er en erfaren kursholder og kvalitetsrevisor. Han er utdannet Sivilagronom, med tilleggsutdannelse i økonomi, pedagogikk og ledelse.

Harald har mange års erfaring som leder i offentlig- og privat virksomhet, og var bl.a. KHMS direktør hos Nexans Norway i flere år. Han er også tilknyttet NTNU i Gjøvik som Universitetslektor med ansvar for fagområdet operativt lederskap. De senere årene har han hatt det faglige og pedagogiske ansvaret for NMBU SEVU sin etterutdanning i Kvalitetsledelse og Kvalitetsrevisjon. Harald er kursleder og revisjonsleder for ulike WBU kunder innen Bygg & Anlegg, matindustri og industri.

E-post: harald.innbjor@wbu.no
Tlf: 900 89 328


Waldemar Wergeland.jpg

Waldemar Wergeland
Kvalitet- og HMS rådgiver

Waldemar er en erfaren KHMS leder og prosjektleder, med erfaring fra internasjonale selskap i olje og gass sektoren. Han har dessuten bredt internasjonal erfaring som leder i ulike prosjekter.

Waldemar er sertifisert revisjonsleder, og har en master i Strategic leadership and Emerging Economies og en Bachelor i micro economics.

E-post: waldemar.wergeland@wbu.no
Tlf: 950 21 972


STAVANGER

Bilde Anne Mork portrett.PNG

Anne Mork
kvalitet- og HMS rådgiver, jurist, revisjonsleder og granskningsleder

Anne er vår kvalitet- og HMS rådgiver på vårt Stavangerkontor.

Anne har de siste 6 årene jobbet med HR, innkjøp og kontrakter, kvalitet og HMS arbeid i ENI. Hun er utdannet jurist og er advokat med arbeidsrett som spesialfelt. I tillegg vil hun i år avslutte sin master i sikkerhet og risikostyring. Anne er en erfaren revisjonsleder, og er spesialist innen granskningsledelse.

E-post: anne.mork@wbu.no

Tlf: 909 98 841


VÅRE STØTTESPILLERE / RESSURSER

2lite_Saele5.jpg

Hilde H. Sæle
Kvalitet- og HMSrådgiver/Siv.ingeniør

Hilde er utdannet Sivil Ingeniør fra NTNU, Institutt for Industriell Økonomi og Teknologiledelse, Studieretning Helse, Miljø og Sikkerhet. Hilde har mange års erfaring innen rådgivning innen kvalitet-, sikkerhets- og miljøkrav, lover, forskrifter og retningslinjer. Hun har dessuten tidligere erfaring som rådgiver i DNV GL, og har vært KHMS leder i Oceaneering i flere år. Hilde inngår i WBU sitt revisjonsteam, og da spesielt innen oppdrag for O&G.

Innleid kvalitetsrevisor


Magnus_robbestad.jpg

Magnus Robbestad - OSLO
Kvalitet- og HMSrådgiver, kursholder, kursutvikler

Magnus har solid erfaring som kursleder og kvalitetsrådgiver innen ISO sertifiseringer og systembygging. Magnus har hatt et samarbeid med WBU siste år innen kursutvikling, e-læringssystem og i enkelte kundeoppdrag og revisjoner. Magnus har teknisk utdannelse fra forsvaret, og har mange års erfaring fra petrokjemi og offshorevirksomhet. Magnus deltar i standardiseringsarbeid for Standard Norge og som leder for den norske komiteen for ISO 9001 deltar han aktivt i komitearbeidet for ISO 45001 og ISO 19011.

E-post: post@veritech.no
Tlf: 951 51 351


Trond Wincentsen.png

Trond Wincentsen
senior rådgiver kvalitet, lean og prosessforbedring

Trond har over 30 års variert arbeids- og ledererfaring, både i offentlig sektor og private servicevirksomheter. Hovedtyngden av oppdrag har vært knyttet til prosessforbedring/Lean, helhetlig virksomhetsstyring, effektivisering, omstilling, fusjoner, driftsledelse og strategirådgivning. Trond har en sterk faglig systematisk og analytisk tilnærming i sine oppdrag og er spesielt opptatt av å sikre dokumentert resultateffekt i sine prosjekter. Trond er også leder av region Bergen i Norsk Forening for Kvalitet og Risikostyring (NFKR)

WBU har hatt flere samarbeidsprosjekt med Trond siden tidlig 2018.


Anette Hannestad
Sykepleier, kursholder og kvalitetsrevisor

Anette har vært en del av WBU sitt rådgivningsteam for helsesektor siden 2016. Hun har kontor i Lillehammer der hun har etablert selskapet AHA-Kvalitet. Anette er utdannet sykepleier med tilleggsutdanning innen etikk, kvalitetsledelse i helsetjenesten og master i folkehelsevitenskap (NHV). Anette har spisskompetanse innen kontinuerlig forbedring, kvalitetssystem, ISO sertifisering, revisjons-ledelse og myndiggjøring av medarbeidere

Hun har erfaring som revisjonsleder for DNV GL (Veritas) i bransjen helsetjenesten og medisinsk utstyr iht. ISO kvalitetsstandarden 9001. Anette har bidratt i utvikling av kvalitetskurs for helseledere, og utfører revisjoner og kurs for helsesektoren.

E-post: hannestad.anette@gmail.no
Tlf: 480 64 289


ADMINISTRASJON OG REGNSKAP

CV-bilde Sissel til web.jpg

Sissel Mofoss
Økonomi/regnskapsansvarlig

Sissel er WBU sin regnskap- og økonomiansvarlige, og har vært dette siden 2016. Hun holder også på med en masterutdanning i økonomi på NHH.

E-post: sissel.mofoss@wbu.no
Tlf: 414 34 597