2-dagerskurs i kvalitetsledelse for helse

I samarbeid med Standard Online tilbyr vi 2-dagerskurs i kvalitetsledelse for helse, i Oslo 16 og 17 november. Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten ble iverksatt 1. januar 2017. Denne forskriften gjelder for alle helsevirksomheter, og  gir nye føringer og krav til ledelse og styring av kvalitet og kvalitetsforbedring. Forskriften er basert på prinsipper i ISO 9001, Ledelsessystem for kvalitet. Lær om sentrale element i kvalitetsledelse og viktige verktøy for god virksomhetsstyring.