Oppdateringskurs for revisjonsledere 25 oktober!

Vi holder oppdateringskurs for revisjonsledere 25 oktober! Dette spennende kurset er spesielt tilrettelagt for erfaringsutveksling og dialog rundt «beste praksis» for ledelsessystem for kvalitet. Den nye ISO standarden skal bidra til et mer risikobasert styringssystem der strategi, målstyring og forretningsutvikling er sentralt. Kurset er en kombinasjon av forelesning, gruppeoppgaver, og diskusjoner. Deltakerne vil få god innføring i kravene i den nye ISO-standarden, og hvordan disse på en praktisk måte kan tilpasses til og verifiseres i egen bedrift, blant annet ved bruk av interne revisjoner. Kurset har et praktisk fokus med aktiv bruk av relevante eksempler, dialog og gruppeoppgaver. Kurset er godkjent av Norsk Sertifisering og er en del av kravene for fornyelse av sertifikatet for QA (kvalitetsrevisor) og QLA (revisjonsleder kvalitet). Dette kurset er også godkjent som en del av faglig oppdatering i forbindelse med fornyelse av ditt sertifikat.  For påmelding eller mer informasjon: https://lnkd.in/eY7WBbb