ISO 9001:2015 - revidert standard og nye krav

 Vi tilbyr kurs for ledergrupper og kvalitetsansvarlige, med fokus på de nye kravene i ISO-standardene, nytteverdi og hvordan dere effektivt kan bruke disse standardene for å sikre gode prosesser og kvalitetsstyring i egen virksomhet.

I den nye ISO 9001:2015 er det flere endringer og flere nye krav til virksomheten. Standarden er modernisert og tilpasset et næringsliv i stadig utvikling.  Standarden og krav her skal bidra til et mer risikobasert styringssystem, der strategi, målstyring og forretningsutvikling er sentralt. Ledelse og risikostyring er sentrale element, og derfor er dette kurset primært for ledelsen og kvalitetsledere.

Kurset leveres som et halvdagskurs eller heldagskurs. I heldagskurset legges det opp til øvelser på noen sentrale krav, og ulik metodikk for dette.