Nye HMS krav til O&G leverandører - IOGP 423 standard

Vi er i full gang med å forberede våre team til å ta i bruk ny HMS standard som skal gjelde som krav og evaluering av leverandører til Olje & Gass industrien. Denne standarden vil erstatte NORSOK S-006 HMS evaluering av leverandører som har vært aktivt brukt siden 2003. Etter planen skal denne standarden fases inn i 4.kvartal 2018 i ny løsning for pre-kvalifisering som erstatter Achilles JQS. Den nye JQS løsningen skal også være bedre med gode digitale løsninger.

Vi vil allerede fra april 2018 utføre IOGP kvalifiseringsrevisjoner på vegen av O&G operatørene, både i inn- og utland.

IOGP standarden med de ulike 10 kravkapitlene kan du lese mer om her

bilde IOGP 423.JPG